DÍ er aðildarfélag BHM

Orlofsuppbót  2009

Starfsmaður sem hefur verið í fullu starfi allt orlofsárið (1. maí til 30. apríl) fær greidda sérstaka persónuuppbót, orlofsuppbót. Upphæðin er 25.200 fyrir þá sem starfa hjá ríki eða sveitarfélögum. 

Sækja um orlofsbústað hjá BHM

Sjúkrasjóður BHM - er aðeins opinn félagsmönnum aðildarfélaga sem starfa á almennum vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er að veita fjárhagsaðstoð í nánar tilteknum tilvikum, styðja við endurhæfingu og forvörnum, sbr. nánar úthlutunarreglum.

Samkvæmt lögum nr. 19/1979 ber einkafyrirtækjum að greiða 1% af heildarlaunum starfsmanna sinna í sjúkrasjóð. Réttur í SBHM er háður því að iðgjöld hafi verið greidd síðustu 6. mánuði.

Sjálfstætt starfandi dýralæknar sem eru félagar í DÍ geta borgað til sjóðsins 1% af reiknuðum launum og aflað sér réttinda hjá sjóðnum.

Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna

Öll aðildarfélög BHM eiga aðild að Styrktarsjóð BHM.

Þó er rétt að athuga að aðeins er greitt fyrir opinbera starfsmenn í sjóðinn.
Félagsmenn aðildarfélaga BHM sem starfa á almennum vinnumarkaði eiga hins vegar rétt í Sjúkrasjóð BHM.

Starfsmenntunarsjóður BHM

VIRK -Starfsendurhæfingarsjóður

mánudagur 18 febrúar 02 2019
Nýjustu fréttir
Yfirlýsing fagráðs um velferð dýra vegna máls Brúneggja...
Yfirlýsing frá Dýralæknafélagi Íslands 2.desember...
Silja Unnarsdóttir, Kristbjörg Sara Thorarensen, Helga Høeg...

Dýralæknatal, búfjársjúkdómar og saga

fæst hjá DÍ 3000 kr (dyr@dyr.is)

Atvinnuauglýsingar

Dýralæknastofa Dagfinns leitar að dýralækni í smádýrapraksís. Fullt eða hlutastarf kemur til greina.

 Upplýsingar í síma 5523622.

eða netfangi gauja@dagfinnur.is

Dýraspítalinn í Garðabæ óskar eftir að ráða afleysingardýralækni.

Um er að ræða frá áramótum og til 1. september 2018.

Stöðugildið er 100%. Reynsla skiptir ekki öllu máli en mikilvægt er að viðkomandi tali og skilji íslensku eða sé með mjög góða enskukunnáttu.

Dýraspítalinn í Garðabæ er rótgróinn spítali sem eingöng sinnir smádýrum.

Nánari upplýsingar fást með að hafa samband við undirritaða Hanna M. Arnórsdóttir dýralæknir hanna@dspg.is Jakobína Sigvaldadóttir dýralæknir bina@dspg.is Björn Árnason framkvæmdastjóri  bjorn@dspg.is