dyýravelferð hvanneyri Katrín Andrésar

Dí_umsögn_frumvarp_um_dýravelferð

Fundargerð dýraverndunarráðs 12.maí 2011

,,Hin leynda þjáning búfjár á Íslandi“,

Samtök lífrænna neytanda

Vel-bú

svar_Sjávar-og landbúnaðarráðuneyti við ályktun  DÍ um endurskoðun reglugerðar um loðdýra

Erindi sent BÍ vegna geldingar leikmanna á kálfum og hrútum

Auknar kröfur til minkaræktar í Danmörku

Report frá Noregi um loðdýr.

Haustfundur Dí sendir ályktun um dýravelferð

Ályktun_haustfundar_2009.

Mogginn frétt um ályktun DÍ

"Loðdýrarækt er nú mikið til umræðu í Evrópu. Í Svíþjóð má ekki vera með refi né heldur í Danmörku frá og með 2015. England er búið að banna loðdýrarækt og Norður-Írland, Holland, Austurríki, Ítalía ogSviss eru farin að gera auknar kröfur um aðbúnað dýranna," segir Guðbjörg Þorvarðardóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, um stöðu greinarinnar í Evrópu.
Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum áformar fjárfestingarstofa Útflutningsráðs Íslands viðamikla kynningu erlendis á Íslandi sem heppilegum stað undir minkaeldi.
Guðbjörg kveðst aðspurð um hvort félagið sé á móti ræktuninni það ekki taka afstöðu til þess á þessari stundu. Með nýlegri ályktun sinni um áformin vilji félagið draga athyglina að því að huga þurfi að loðdýraræktuninni fyrirfram, með eftirlit með aðbúnaði dýranna í huga.
Eftirlitið þurfi að vera mun umfangsmeira en á 9. áratugnum "þegar bændum hafi vera ýtt út í loðdýrarækt", án þess "að spá í hvað þeir kunnu eða gátu", með þeim afleiðingum að fjöldagjaldþrot varð í greininni þegar harðnaði á dalnum.
"Við þurfum aðeins að hugsa okkur um. Þeir eru að hugsa um að nota búrin og húsin sem standa auð í einhvern tíma þótt þau uppfylli ekki kröfur í reglugerðum. Það þarf að athuga eftirlitið með þessu og hverjir fara með það, enda hefur það ekki verið nógu gott. Dýralæknarnir þurfa að vera mun meira í þessu.
Við þurfum að fara að hugsa um þennan aðbúnað, hann er ekki mjög skemmtilegur," segir Guðbjörg

Dýraverndarinn- Málþing um ábyrgt búfjárhald

Dýraverndarsamband Íslands

Dýraverndarráð

Fundargerð – Dýraverndarráð 18. nóvember 2009

Dýraverndarlög

Orðsending vegna inflúensufaraldurs

Endurskoðun dýraverndarlaga hafin

Dýraverndarráð skorar á ríkisstjórn Íslands

Reglugerð um dýratilraunir

REGLUGERÐ
um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni.

FAO Farm animal welfare

Brooke

mánudagur 18 febrúar 02 2019
Nýjustu fréttir
Yfirlýsing fagráðs um velferð dýra vegna máls Brúneggja...
Yfirlýsing frá Dýralæknafélagi Íslands 2.desember...
Silja Unnarsdóttir, Kristbjörg Sara Thorarensen, Helga Høeg...

Dýralæknatal, búfjársjúkdómar og saga

fæst hjá DÍ 3000 kr (dyr@dyr.is)

Atvinnuauglýsingar

Dýralæknastofa Dagfinns leitar að dýralækni í smádýrapraksís. Fullt eða hlutastarf kemur til greina.

 Upplýsingar í síma 5523622.

eða netfangi gauja@dagfinnur.is

Dýraspítalinn í Garðabæ óskar eftir að ráða afleysingardýralækni.

Um er að ræða frá áramótum og til 1. september 2018.

Stöðugildið er 100%. Reynsla skiptir ekki öllu máli en mikilvægt er að viðkomandi tali og skilji íslensku eða sé með mjög góða enskukunnáttu.

Dýraspítalinn í Garðabæ er rótgróinn spítali sem eingöng sinnir smádýrum.

Nánari upplýsingar fást með að hafa samband við undirritaða Hanna M. Arnórsdóttir dýralæknir hanna@dspg.is Jakobína Sigvaldadóttir dýralæknir bina@dspg.is Björn Árnason framkvæmdastjóri  bjorn@dspg.is